CSDL VBQPPL Chinh Phu
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1818/ QĐ-UBND
Ngày kư

09/10/2013

Người kư Nguyễn Đức Cường
Trích yếu V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kết luận số 60-KL/TW ngày 16/4/2013 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khoá X về chiến lược biển Việt Nam giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Trị
Phần loại Quyết định
Hiệu lực
 
Toàn bộ nội dung:

QD-1818_2013.pdf 1070(Kbytes)
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: Số 45 - Hùng Vương - tx Đông Hà - Quảng Trị, Điện thoại: 053.854486, Email: trungtamtinhoc@quangtri.gov.vn