CSDL VBQPPL Chinh Phu
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1798/ QĐ-UBND
Ngày kư

08/10/2013

Người kư Mai Thức
Trích yếu v/v phê duyệt kinh phí điều chỉnh bồi thường, hỗ trợ (đợt 10) để GPMB công tŕnh mở rộng QL1A đoạn qua phường An Đôn thị xă Quảng trị ( điều chỉnh sang phương án nhà cắt xén và nhà không bị ảnh hưởng)
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Trị
Phần loại Quyết định
Hiệu lực
 
Toàn bộ nội dung:

QD-1798_2013.pdf 216(Kbytes)
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: Số 45 - Hùng Vương - tx Đông Hà - Quảng Trị, Điện thoại: 053.854486, Email: trungtamtinhoc@quangtri.gov.vn