CSDL VBQPPL Chinh Phu
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1817/ QĐ-UBND
Ngày kư

09/10/2013

Người kư Nguyễn Đức Cường
Trích yếu V/v phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện Đề án "Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị tăng và phát triển bền vững
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Trị
Phần loại Quyết định
Hiệu lực
 
Toàn bộ nội dung:

QD-1817_2013.pdf 841(Kbytes)
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: Số 45 - Hùng Vương - tx Đông Hà - Quảng Trị, Điện thoại: 053.854486, Email: trungtamtinhoc@quangtri.gov.vn