CSDL VBQPPL Chinh Phu

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày bh Trích yếu
1294
Hide details for 20132013
50
Hide details for 10/201310/2013
1818/QĐ-UBND09/10/2013Attachment IconV/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kết luận số 60-KL/TW ngày 16/4/2013 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khoá X về chiến lược biển Việt Nam giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
1817/QĐ-UBND09/10/2013Attachment IconV/v phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện Đề án "Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị tăng và phát triển bền vững
1816/QĐ-UBND09/10/2013Attachment IconV/v điều chỉnh kế hoạch vốn năm 201 Chương trình phát triển và bảo vệ rừng bền vững
1815/QĐ-UBND09/10/2013Attachment IconV/v cấp bổ sung kinh phí cho Uỷ ban MT Tổ quốc Việt Nam tỉnh
1814/QĐ-UBND09/10/2013Attachment IconV/v tịch thu tang vật vi phạm hành chính không xác định được sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp
1813/QĐ-UBND09/10/2013Attachment IconV/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà thường trực, nhà cầu nối và vệ sinh thuộc dự án: Bảo tồn, tôn tạo di tích Thành cổ Quảng Trị (Giai đoạn 2)
1812/QĐ-UBND09/10/2013Attachment IconV/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nhà nôi trú Trường PTDT Nội trú Hướng Hoá
1811/QĐ-UBND09/10/2013Attachment IconV/v phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện xã Cam Thuỷ, Cam Hiếu, Cam Tuyền huyện Cam Lộ
1810/QĐ-UBND09/10/2013Attachment IconV/v cử ông Hồ Xuân Hiếu đi công tác tại Vương Quốc Anh
1809/QĐ-UBND09/10/2013Attachment IconV/v cử ông Lê Văn Ân đi công tác tại Thái Lan
1808/QĐ-UBND09/10/2013Attachment IconV/v thưởng tiền cho Trường THPT Cửa Tùng, Ông: Nguyễn Chí Dũng
1807/QĐ-UBND09/10/2013Attachment IconV/v Kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục và Thể thao (Bà: Trần Thị Hồng)
1806/QĐ-UBND09/10/2013Attachment IconV/v bổ nhiệm lại Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại
1805/QĐ-UBND09/10/2013Attachment IconV/v bổ nhiệm lại Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm (Ông: Nguyễn Văn Quang)
1804/QĐ-UBND09/10/2013Attachment IconV/v kéo dài thời gian giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Trị (Bà: Văn Thị Oanh)
1803/QĐ-UBND09/10/2013Attachment IconV/v bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch (Ông: Nguyễn Văn Chiến)
1798/QĐ-UBND08/10/2013Attachment Iconv/v phê duyệt kinh phí điều chỉnh bồi thường, hỗ trợ (đợt 10) để GPMB công trình mở rộng QL1A đoạn qua phường An Đôn thị xã Quảng trị ( điều chỉnh sang phương án nhà cắt xén và nhà không bị ảnh hưởng)
1797/QĐ-UBND08/10/2013Attachment Iconv/v tạm ứng kinh phí cho Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh
1796/QĐ-UBND07/10/2013Attachment IconV/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Nhà máy sản xuất gạch không nung (gạch ống xi măng cốt liệu)
1795/QĐ-UBND04/10/2013Attachment IconV/v cấp bổ sung kinh phí cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
1794/QĐ-UBND04/10/2013Attachment Iconv/v cử học viên đi đào tạo bác sĩ hệ chính quy hợp đồng theo địa chỉ sử dụng
1793/QĐ-UBND04/10/2013Attachment Iconv/v cử học viên đi đào tạo bác sĩ hệ chính quy hợp đồng theo địa chỉ sử dụng
1792/QĐ-UBND04/10/2013Attachment Iconv/v cử học viên đi đào tạo bác sĩ hệ chính quy hợp đồng theo địa chỉ sử dụng
1791/QĐ-UBND04/10/2013Attachment IconV/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: "Nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tế tỉnh Quảng Trị"
1790/QĐ-UBND04/10/2013Attachment IconV/v thu hồi đất để cho Công ty TNHH một thành viên Cấp nước và Xây dựng Quảng Trị thuê đất xây dựng công trình: Nhà máy nước Quật Xá
1789/QĐ-UBND04/10/2013Attachment IconV/v thu hồi đất, giao đất để xây dựng công trình: Đường thị trấn Cửa Việt đi Gio Hải (giai đoạn 2)
1788/QĐ-UBND04/10/2013Attachment IconV/v thu hồi đất để cho Công ty TNHH một thành viên Thương mại Quảng Trị thuê đất xây dựng công trình: Nhà máy sản xuất viên năng lượng và thiết bị văn phòng
1787/QĐ-UBND04/10/2013Attachment IconV/v cử cán bộ đi công tác tại Đài Loan
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: Số 45 - Hùng Vương - tx Đông Hà - Quảng Trị, Điện thoại: 053.854486, Email: trungtamtinhoc@quangtri.gov.vn